વર્તમાન પ્રવાહ નવેમ્બર 2023

વર્તમાન પ્રવાહ નવેમ્બર 2023

પ્રાજસ્વ ફાઉન્ડેશન દ્વારા તૈયાર કરેલ “વર્તમાન પ્રવાહ નવેમ્બર 2023” એ GPSC (ગુજરાત પબ્લિક સર્વિસ કમિશન) અને UPSC (યુનિયન પબ્લિક સર્વિસ કમિશન) જેવી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ માટે વિદ્યાર્થીઓને તૈયારી કરવામાં મદદરૂપ થનાર એક વ્યાપક સ્ત્રોત છે. 

આ PDF રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય ઘટનાઓ, સરકારી નીતિઓ, આર્થિક વિકાસ, તકનીકી પ્રગતિ, પર્યાવરણીય મુદ્દાઓ અને સાંસ્કૃતિક ઘટનાઓ સહિત સમકાલીન સામાજિક-રાજકીય લેન્ડસ્કેપ સાથે સંબંધિત વિષયોની વિશાળ શ્રેણીને આવરી લે છે. 

વિગતવાર વિશ્લેષણ અને સમજદાર ટિપ્પણી દ્વારા, GPSC તથા UPSC ઉમેદવારોને વર્તમાન બાબતો વિશે અપડેટ અને માહિતગાર રહેવામાં મદદ કરવા માટે મૂલ્યવાન માહિતી અને પરિપ્રેક્ષ્ય પ્રદાન કરે છે, જેનાથી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ માટે તેમની તૈયારીમાં કોઈ પણ કમી રહી ના જાય.

PDF ની લિંક મેળવવા માટે અહી ક્લિક કરો:- 

GPSC Coaching Classes ની લિંક મેળવવા માટે અહી ક્લિક કરો: Best GPSC Coaching in Gandhinagar, Ahmedabad, Gujarat

UPSC Coaching Classes ની લિંક મેળવવા માટે અહી ક્લિક કરો: Best UPSC Coaching in Gandhinagar, Ahmedabad, Gujarat

CCE Coaching Classes ની લિંક મેળવવા માટે અહી ક્લિક કરો: Best CCE Coaching in Gandhinagar, Ahmedabad, Gujarat

Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

×